ตำแหน่ง : พนักงานขาย (โครงการเวียสเต้ พระราม 2 และ โครงการ Crown ภูเก็ต)

สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการเวียสเต้ พระราม 2 / โครงการ Crown ภูเก็ต

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– นำเสนอสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้า จนถึงปิดการขาย

– ดูแล ให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย สร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิง / ชาย

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดทุกสาขา

– มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

– มีใจรักงานขายและบริการลูกค้า

– บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ

– มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวใจ ฉะฉาน มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ดี

– สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์)

– สามารถเริ่มงานได้ทันที / ที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ