ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ VERZO แสมดำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ VERZO แสมดำ พระราม 2

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมและผู้รับเหมา และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด

– ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของแผนการก่อสร้างที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

– ตรวจสอบและติดตามงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถใช้ Auto CAD, MS Project และ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้

–  มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

–  มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

–  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดในวันธรรมดา