ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการส่วนบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ ก่อนสั่งไปจ่ายเงิน

– ดูแลควบคุมเรื่องทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

– จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ในส่วนงานที่รับผิดชอบประจำเดือน / ไตรมาส / ปี

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิง อายุ 30 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี

– มีประสบการณ์ในด้านบัญชีเจ้าหนี้ ปิดบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

– ผ่านการตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ

– มีความเป็นผู้นำสูง สามารถคุมทีมได้

– มีความละเอียดรอบคอบ สามารถยื่นหยุ่นในการทำงานได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ