ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดภาคสนาม (Data Analytics)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– เซอร์เวย์คู่แข่ง และเก็บข้อมูลการตลาด

– ออกบูธ และดูแลจัดเตรียมงาน Event

– ดุแลการติดตั้งป้าย การแจกโบว์ชัวร์ ตามกลุ่มเป้าหมาย

– งานกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี

–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง

–  มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

–  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

–  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ