ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ( Content )

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–   อัปเดตข้อมูลน่าสนใจด้าน Social Media / Digital Marketing นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย

–   โพสต์คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ Facebook Tiktok Twitter IG

–   บรีฟและทำงานร่วมกับทีมกราฟิกได้

–   วิเคราะห์ผลการทำคอนเทนต์และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเสมอ

–   มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาไอเดียต่างๆ ในการต่อยอดงานให้ดีขึ้น

–   Proof read บทความต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

–   เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

–   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร สาขาการตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

–   มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดอย่างน้อย 2-3 ปี

–   เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ติดตามเทรนด์ และมีความถนัด Social Media สื่อออนไลน์ต่างๆ

–  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ หาความรู้ใหม่ๆ

–  มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

–  เริ่มงานได้ทันที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ