ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  วางแผนการทำงาน คิด วิเคราะห์แผนการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

–  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

–  สำรวจคู่แข่ง พร้อมทำข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อนำเสนอ

–  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 30 ปี  

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

–  มีประสบการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี   

–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง  

–  มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน  พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี                                                                               

–  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ