ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ด้านจ่าย)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– ตรวจเอกสารตั้งหนี้จากทางบัญชี ยอดเงินที่จะจ่าย

– ทำการออกใบสำคัญจ่าย และเช็ค

– บันทึกรายการจ่ายเงิน RV ออกใบเสร็จรับเงิน

– บันทึกรายการจาก Statement ด้านจ่าย

– ตรวจสอบรายการบันทึกใน GL จัดทำทะเบียนคุมภาษี

– รวบรวมติดตามเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆเพื่อประกอบชุดรับเงิน

– งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ หญิง อายุ 25 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

– มีความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทุ่มเท ซื้อสัตย์สุจริต และทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

– หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ