ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  ตรวจสอบใบขอซื้อ

–  จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้า/สั่งจ้าง

–  จัดทำ/จัดเก็บ เอกสารเข้าระบบ

–  เปรียบเทียบราคา จัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย

–  ประสานงานร้านค้า / ประเมินร้านค้า

–  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

–  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี

–  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี ซื้อสัตย์สุจริต

–  มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสายงานใกล้เคียง 2 ปีขึ้นไป

–  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

–  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ