ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  จัดทำเอกสารขอสั่งซื้อวัสดุและจ้างเหมาผู้รับเหมา

–  ควบคุมการเบิกจ่ายผลงานของผู้รับเหมา

–  ตรวจสอบและควบคุมการเบิกวัสดุผู้รับเหมา

–  จัดทำเอกสารและประสานงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

–  จัดเก้บข้อมูล และสรุป Report

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

–  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

–  มีประสบการณ์ด้านธุรการโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือสโตร์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

–  ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้