ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ ( VERZO แสมดำ / DAYs วัชรพล )

สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ VERZO แสมดำ พระราม 2

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– จัดทำเอกสารขอสั่งซื้อวัสดุและจ้างเหมาผู้รับเหมา

– ควบคุมการเบิกจ่ายผลงานของผู้รับเหมา

– ตรวจสอบและควบคุมการเบิกวัสดุผู้รับเหมา

– จัดทำเอกสารและประสานงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– จัดเก้บข้อมูล และสรุป Report

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

–  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

–  มีประสบการณ์ด้านธุรการโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือสโตร์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

–  ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้