ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นิติกร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนบันทึกข้อตกลงต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

–  ดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา

–  ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแนวทางดำเนิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี

–  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา งานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

–  มีบุคลิกภาพภาพและไหวพริบดี ทุ่มเท ตั้งใจ มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

–  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

–  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ