ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  บันทึกบัญชีรับเงิน จอง ดาวน์

–  บันทึกรับเงินทำสัญญา พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

–  ออกใบสำคัญรับ

–  บันทึกรับเงินงวด เอกสารการโอนห้อง ยกเลิกห้อง ของลูกค้า

–  กระทบยอดรายการด้านลูกหนี้และจัดทำรายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาการบัญชี

–  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

–  หากมีประการณ์ในการทำบัญชีลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  มีความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทุ่มเท ซื้อสัตย์สุจริต และทำงานเป็นทีมได้ดี

–  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน