ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้อาวุโส (AP)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้และอนุมัติการจ่าย

–  ตรวจสอบเอกสารการเบิก ก่อนการบันทึกบัญชี

–  นำส่งเอกสารให้การเงินทำจ่าย

–  กระทบยอด Reconcile

–  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศหญิง อายุ 25 -40 ปี

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

–  มีประสบการณ์ด้านทำบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 3 ปี

–  มีความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และทำงานเป็นทีมได้ดี

–  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

–  มีประสบการณ์งานบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ