ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ CROWN ESTATE (เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้กับ British International School, Phuket

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  นำเสนอสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้า จนถึงปิดการขาย

–  ดูแล ให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย สร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

–  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

–  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศหญิง / ชาย

–  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดทุกสาขา

–  มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

–  มีใจรักงานขายและบริการลูกค้า

–  บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ

–  มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวใจ ฉะฉาน มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้ดี

–  สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์)

–  สามารถเริ่มงานได้ทันที / ที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ