ตำแหน่ง : Project Manager (ศรีราชา จ.ชลบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  วางแผนและบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท

–  วางแผนงาน Annual Plan, Construction Plan, งบการลงทุนและค่าใช้จ่าย

–  ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้

–  ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ

–  บริหารทีมงานก่อสร้าง

–  ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้านบริหารงานโครงการ(แนวราบ)

–  สามารถใช้ MS Office , MS Project และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

–  มีความรู้มาตรฐานงานก่อสร้าง

–  มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ

–  มีความเป็นผู้นำ สามารถคุมทีมได้เป็นอย่างดี และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน