ประวัติความเป็นมา

บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (Soken Development Group Co., Ltd.)

            บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (Soken group) ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ บนทำเลที่มีศักยภาพทั้งการคมนาคม แหล่งงานย่านธุรกิจ และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งแนวสูงและแนวราบ ทรัพย์สินให้เช่า ทั้งพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย และดำเนินกิจการธุรกิจพาณิชย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การให้บริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงความคุ้มค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้บริโภค

            องค์กรเริ่มต้นธุรกิจและขับเคลื่อนจากคณะผู้บริหารและผู้ลงทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ที่ก้าวไกล ร่วมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญด้านงานสถาปัตยกรรม (Architecture) ระบบ Structure วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) การตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (Digital marketing) งานขายและบริการ (Sales and service) และให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาทางด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า (Credit advisor)

              ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้ในวันนี้ Soken group พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) (Low rise) แล้วถึง 14 โครงการ  ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ บนทำเลศักยภาพ ตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มผู้บริโภคและนักลงทุน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และในอนาคตมีแผนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูง (High rise) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

              โครงการแนวราบ โฮมออฟฟิศ (Home office) ภายใต้แบรนด์ METIER RAMA 9 (เมติเย่ร์ พระราม 9) และ DAYS RAMINTRA – WATCHARAPOL (เดย์ส รามอินทรา – วัชรพล)

              โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ภายใต้แบรนด์ VERZO SAMAE DAM – BANG KHUN THIAN (เวอร์โซ่ แสมดำ – บางขุนเทียน)

              และทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ VIESTE RAMA II (เวียสเต้ พระราม 2)

              ในอนาคตอันใกล้กำลังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขยายการลงทุนให้ครอบคลุมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับ Next normal ใน จ.ชลบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น และภูเก็ต

              นอกจากนี้ โซเคนกรุ๊ป ได้วางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยนำที่ดินที่มีจัดทำเป็นคลังสินค้าและทรัพย์สินให้เช่า บนทำเลที่เหมาะสมและมีความต้องการจากองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งได้วางแผนทำตลาดในต่างประเทศ เชิญนักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมทุนและแตกไลน์ขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

กับผู้บริโภค : สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
กับพนักงาน : เราอยู่อย่างคนในครอบครัวเดียวกัน เน้นคุณธรรม ความเอื้ออารีต่อกัน และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
กับคู่ค้า : คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามสัญญา และภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเสมอภาคต่อคู่ค้า
สำหรับผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง