ข่าวประชาสัมพันธ์ : CSR – อสังหาริมทรัพย์ – The Cube Condominium

Date

Share post

Share on facebook
Share on twitter

The Cube Condominium ร่วมกับ เอสซีจี จัดกิจกรรม ภารกิจรักษ์โลก

ผู้บริหารและพัฒนางานโครงการ The Cube Condominium จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ‘ภารกิจรักษ์โลกลดขยะเราจัดการได้’ ร่วมกับ เอสซีจี (SCG) นำโดย คุณพงศกร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก Business Sta keholder Engagement – Central Chain ซึ่งกิจกรรมจัดที่โครงการอาคารชุด เดอะคิวบ์ สเตชั่น รามอินทรา 109 (The Cube Station Ramintra 109) โดยเชิญตัวแทนคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ พระสงฆ์จากวัดบางชัน และคณะครูจากโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน สังคม ตามแนวทาง ‘บวร’ (บ้าน วัด โรงเรียน) เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดและคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ SCG Circular Way (แนวทางการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) เพื่อช่วยกันแก้ไข ปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและอย่างยั่งยืน เพราะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เดอะคิวบ์ ได้มอบถังคัดแยกขยะให้กับวัด โรงเรียน และอาคารชุดฯ ด้วย

ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม

THE CUBE LOFT 拉泡 107

Turn your back on every lifestyle. and choose the lifestyle that you want. Experiencing your different living at THE CUBE LOFT CONDOMINIUM. The condominium with simple oriental loft style, which designed from the..

Repair notification form
Please fill in contact details.

รับข่าวสารจากโซเคน

กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

และข้อมูลสิทธิพิเศษจากเดอะคิวบ์ก่อนใคร